venda privada

Venda
privada

Balclis també ofereix un servvei de vendes privades. Es tracta d'una manera discreta, flexible i personal de trobar compradors i venedors fora de les nostres subhastes pùbliques.