Després
de la venda

L'informem del resultat de la venda dels seus lots per correu electrònic quan s'hagi realitzat la subhasta. El pagament es el preu d'adjudicació menys la nostra comisió i qualsevol taxa o servei acordats.