Escultura

'Escultura'

Es considera escultura tota aquella activitat mitjançant la qual es dóna forma a diferents peces artístiques en tres dimensions. Estretament vinculada des del moment de la seva creació a altres arts com l'arquitectura o la pintura, en els últims segles, l'escultura s'ha guanyat un protagonisme propi. En Balclis, especialitzat en subhastes d'escultures, es dóna a aquesta un paper destacat. Tant per la seva tipologia, els seus materials, així com per la seva funció, hi ha un ampli ventall de modalitats escultòriques. El Departament d'Escultura de Balclis està compost per diversos especialistes que, en col·laboració amb experts i acadèmics de tot el món, ofereixen una àmplia varietat d'obres d'art des del Romànic fins l'Art Contemporani.