Laura
Rovira

Experta en Pintura i Escultura

Taxadora, catalogadora i especialista de l'departmaneto de Pintura, Escultura i Art Contemporani de Balclis. Formada com a historiadora de l'art i amb amplis conocimientod en la relació entre la recerca i dels mètodes científics.