Jordi
Carreras

Responsable del departament d'Antiguitats

Encarregat de el departament des de 2005. Especialitzat particularment en vidre antic i de col·lecció, ha realitzat diverses publicacions sobre el tema i col·laborat en diverses exposicions sobre el mateix i sobre arts decoratives en general. Compta amb una àmplia experiència en el món de les subhastes i de la docència en història de l'art i col·labora regularment amb museus d'arts de l'objecte, com el Museu de l'Disseny de Barcelona.Dirige el departament d'Antiguitats de Balclis, la casa de subhastes més antiga de Barcelona.