Laura Rovira

Experta en pintura i escultura

Taxadora, catalogadora i especialista de el Departament de Pintura, Escultura i Art Contemporani de Balclis. Formada com a historiadora de l'art i amb amplis coneixements en la relació entre la recerca i dels mètodes científics.