Marta
Camps

Experta en Joies

Encarregada de el departament de Joies de Balclis. Gemmòloga i especialista en diamant, amb diversos anys d'experiència en el sector de la joieria i el mercat internacional, s'ha especialitzat en l'estudi i valoració de joies, pedres precioses i objectes de valor.