Xavier
Andrés

Expert en Rellotges

Responsable de l'departament de rellotgeria de Balclis des 2018. Compta amb més de vuit anys d'experiència en el mercat de la compravenda i en la indústria de l'alta rellotgeria.