Subhasta
presencial

 Propera subhasta presencial 19 i 20 de desembre.

 Joies, antiguitats, pintura i escultura.