Propera
subhasta presencial
2 i 3 de Juny

16:00h
2 de Juny: 1ª part.
3 de Juny: 2ª part.