Laia
Arbolí

Experta en joies

Especialista en l'estudi de joieria de el Departament de Joies de Balclis. Especialitzada en l'anàlisi tècnica i valoració d'obres d'art, amb experiència en diverses institucions culturals i en la gestió de transaccions artístiques.